Onze doelstelling

Het bieden van humanitaire hulp in de ruimste zin aan in Afrika wonende mensen, die naar het oordeel van het bestuur deze hulp nodig hebben, het tot stand brengen van projecten ten behoeve van de bevolking van Afrika op het gebied van zorg, landbouw en onderwijs. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons beleidsplan

Het inzamelen van geld en goederen, ingezamelde goederen die niet naar Afrika gaan, worden door de stichting verkocht en gedoneerd 
Het organiseren van alle mogelijke activiteiten waarvan de opbrengst gaat naar onze projecten in Afrika.

Beloningsbeleid

Onze leden zijn vrijwilligers en werken non-profit en krijgen deshalve geen beloning voor geleverde diensten.

Financieel verslag

Balans per 31 december 2022

Download
Stichting GAF 2022.pdf
Adobe Acrobat document 402.5 KB